• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
TIN TRƯỜNG
Thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội Thực hiện Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2015, UBND thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tới dự buổi lễ có đồng chí Đào Trọng Thi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban th...
 
TIN GIÁO DỤC
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của N...
 
Văn bản - Thông báo
Thông báo tổ chức dạy - học trong các ngày Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và Kỷ niệm Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế lao động (1/5) Căn cứ Thông báo số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi các ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015; Căn cứ Thông báo số 203/TB-CĐSPHN ngày 6/4/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Kỷ niệm Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế lao động (1/5); Căn cứ lịch trình và k...