• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI

- Địa chỉ: Số 98, phố Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy - Hà Nội. (Xem trên bản đồ Google Map)

- Điện thoại: 04.3.8330708

- Fax: 04.3.8335426

# Tên Đơn vị - Cá nhân Email ĐT Cố định
1 Phòng Tổ chức cán bộ Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 04.3.8342724
2 Phòng Hành chính - Quản trị Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 3833208/ 38330865/ 38330708
3 Phòng Đào tạo Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 37672974/ 38333231/ 38337597
4 Phòng Tài chính - Kế toán Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38336011
5 Phòng Công tác HSSV Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38341847
6 Trung tâm Thông tin Thư viện Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 3.8336152/ 38338603/ 37671247
7 Đoàn Thanh niên Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38342968
8 Hội Sinh viên Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38336273
9 Phòng Thanh tra - Pháp chế Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38336076
10 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38341848
11 Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38336008
12 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38341864
13 Khoa Ngoại ngữ Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38336009
14 Khoa Giáo dục thể chất và Nghệ thuật Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38336010
15 Khoa Giáo dục Tiểu học Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 37671409
16 Khoa Công nghệ Thông tin Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38336075
17 Khoa Giáo dục Chính trị Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38336151
18 Khoa Tâm lý Giáo dục Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38336150
19 Đảng ủy Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38330302
20 Văn thư 38330708
21 Phòng Bảo vệ CS1 04.38341113
22 Phòng Bảo vệ CS2 04.38346093
23 Khoa Giáo dục Mầm non Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 04.3.8398546
24 Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 04.3.8398809
25 Khoa Công nghệ - Môi trường Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 32535213
26 Khoa Vật lý Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 32535212
27 Khoa Lịch sử Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 32535206
28 Trung tâm Liên kết Đào tạo - Bồi dưỡng Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem. 38327935/ 38327348