• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Các đơn vị phục vụ đào tạo
Thứ tư, 11 Tháng 3 2009 08:34

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội có tổng số 04  đơn vị phục vụ đào tạo.

 Thư viện

Thư viện là bộ phận phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.


Ban Quản lí khu nội trú

Ban Quản lý khu nội trú là bộ phận phục vụ học sinh, sinh viên nội trú ăn, ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của Trường.


Trạm Y tế

Trạm Y tế là bộ phận phục vụ đào tạo, chăm lo sức khoẻ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh và thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch trong Nhà trường.


Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.