• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Cựu sinh viên
Trường xưa thân yêu!
Thứ ba, 29 Tháng 10 2013 08:51

Từ sau khóa học 1991-1993, trường Trung học Sư phạm Hà Nội sáp nhập với trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội để tạo nên  sức mạnh tổng hợp của các trường Sư phạm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Sự nghiệp đào tạo giáo viên Tiểu học cho Thủ đô được chuyển giao cho Khoa Tiểu học  trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

 
Các mẫu biểu dành cho cựu sinh viên
Thứ ba, 31 Tháng 7 2012 09:17

Các mẫu biểu dành cho cựu sinh viên