• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Tuyển sinh hệ Trung cấp
Tuyển sinh Trung cấp chính quy ngành Mầm non và Tiêu học hệ đào tạo 15 tháng
Thứ hai, 18 Tháng 5 2015 02:56

Trung tâm liên kết đào tạo bồi dưỡng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xin thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học hệ đào tạo 15 tháng.

 
Tuyển sinh Trung cấp chính quy ngành Mầm non và Tiêu học hệ đào tạo 2 năm
Thứ hai, 18 Tháng 5 2015 02:49

Trung tâm liên kết đào tạo - bồi dưỡng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xin thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy ngành Sư phạm Mầm non và Sư phạm Tiểu học hệ đào tạo 02 năm.

 
Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2014
Thứ sáu, 16 Tháng 5 2014 02:00

1. Ngành tuyển sinh: Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Hệ học 20 tháng: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hệ học 15 tháng (Văn bằng 2): Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng hoặc Đại học tất cả các ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.