• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Hệ Liên thông
Kế hoạch giảng dạy năm 2015 hệ Liên thông - vừa làm vừa học
Thứ hai, 16 Tháng 3 2015 03:26


Trung tâm Liên kết đào tạo - bồi dưỡng thông báo Kế hoạch giảng dạy năm 2015 hệ Liên thông - vừa làm vừa học

 
Danh sách thí sinh trúng tuyển lớp Đại học liên thông K3
Thứ năm, 02 Tháng 1 2014 03:48

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Bồi dưỡng thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển lớp Đại học liên thông K3.

 
Thông báo vv nộp học phí học kì 2 lớp Cao đẳng liên thông Tiểu học khóa 4
Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 06:56

Căn cứ kế hoạch đào tạo lớp Cao đẳng liên thông Tiểu học K4.

Trường CĐSP Hà Nội thông báo nộp học phí học kỳ 2 như sau:

 
Thông báo học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên Cao đẳng liên thông K1
Thứ ba, 25 Tháng 5 2010 07:00

Căn cứ lịch trình năm học 2010-2011, Nhà trường sẽ tổ chức học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh khóa 2009 - 2011 theo chương trình quy định tại Quyết định số 80/2007/QĐ - BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.