• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Khung chương trình đào tạo: Ngành Sư phạm Tiếng Anh

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

8

2

Đường lối CM của Đảng CSVN

4

3

Tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh

3

Các học phần bổ trợ cho ngành Sư phạm Tiếng Anh: 11 ĐVHT

1

Tiếng Việt thực hành

2

2

Lịch sử văn minh thế giới

3

3

Tin học cơ sở

2

4

Nhập môn lôgic học

2

5

Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành

2

Ngoại ngữ 2: 12 ĐVHT

Giáo dục Thể chất: 03 ĐVHT (90 tiết)

Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm: 20 ĐVHT

1

Tâm lý học đại cương

3

2

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

4

3

Giáo dục học đại cương

3

4

Hoạt động dạy học ở trường THCS

2

5

Hoạt động giáo dục ở trường THCS

3

6

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

3

7

Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

2

Kiến thức ngành Sư phạm Tiếng Anh: 103 ĐVHT

1

Nghe – Hiểu

12

2

Nói 1

28

3

Nói 2

8

4

Đọc – Hiểu

10

5

Viết

10

6

Phát âm

2

7

Giao thoa văn hoá

2

8

Ngữ pháp

9

9

Ngữ âm

2

10

Từ vựng

2

11

Đất nư­ớc học

2

12

PPDH Anh văn (1), (2)

8

13

Rèn luyện NVSP môn Anh văn

2

14

ứng dụng CNTT trong dạy học tiếng Anh

2

15

Chuyên đề 1: Kiểm tra đánh giá

2

16

Chuyên đề 2: Dạy tiếng Anh cho bậc Tiểu học

2

Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT

Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT  (150 tiết)

  [Trở về]