• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Mục tiêu đào tạo: Ngành Giáo dục mầm non

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng có phẩm chất, năng lực và sức khỏe đảm bảo thực hiện được các chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giáo viên mầm non.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Phẩm chất:

Yêu nước, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Yêu nước, yêu trẻ, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.

Có văn hóa giao tiếp. Có ý thức rèn luyện để hoàn thành nhân cách.

1.2.2. Năng lực:

+ Kiến thức:

Nhận thức đúng đắn về đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước để có thể vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mầm non.

Nắm vững hệ thống tri thức khoa học ở trình độ cao đẳng sư phạm mầm non. Hiểu biết và vận dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học vào việc tổ chức bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ theo mục tiêu giáo dục mầm non.

Có khả năng tiếp tục học nâng cao trình độ.

+ Kỹ năng:

Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.

Lập kế hoạch và định hướng phát triển cho trẻ phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của từng độ tuổi, từng trẻ và điều kiện thực tế.

Tổ chức, thực hiện kế hoạch chăm sóc - giáo dục trẻ một cách khoa học. Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chăm sóc giáo dục.

Hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giáo dục.

Tuyên truyền khoa học nuôi dạy trẻ, vận động xã hội hóa giáo dục mầm non.

Theo dõi, xử lý kịp thời các thông tin về ngành học.

1.2.3. Sức khỏe:

Có sức khỏe để chăm sóc, giáo dục trẻ.

 [Trở về]