• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Nghị định 49 của Chính phủ quy định về học phí
Thứ tư, 19 Tháng 5 2010 09:23

Căn cứ Luật tổ chức Chính Phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ V về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

alt Tệp đính kèm: NghiDinh49QuyDinhVeHocPhi.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: