• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Khung chương trình đào tạo: Ngành Sư phạm Mĩ thuật

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 15 ĐVHT

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

8

2

Đường lối CM của Đảng CSVN

4

3

Tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh

3

Các học phần bổ trợ cho ngành Sư phạm Mĩ thuật: 08 ĐVHT

1

Tiếng Việt thực hành

2

2

Cơ sở văn hoá Việt Nam

2

3

Tin học cơ sở

2

4

Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành

2

Ngoại ngữ: 10 ĐVHT

Giáo dục Thể chất: 03 ĐVHT (90 tiết)

Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành sư phạm: 20 ĐVHT

1

Tâm lý học đại cương

3

2

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

4

3

Giáo dục học đại cương

3

4

Hoạt động dạy học ở trường THCS

2

5

Hoạt động giáo dục ở trường THCS

3

6

Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên

3

7

Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

2

Kiến thức ngành Sư phạm Mĩ thuật: 96 ĐVHT

1

Đại c­ơng mĩ học (CN)

3

2

Nghệ thuật học đại c­ương (CN)

3

3

Giải phẫu tạo hình

3

4

Luật xa gần

2

5

Lịch sử Mĩ thuật Thế giới

3

6

Lịch sử Mĩ thuật Việt Nam

4

7

Mĩ thuật học

3

8

Vẽ khối cơ bản và đồ vật (đen trắng)

3

9

Vẽ t­ợng chân dung ngư­ời (đen trắng)

3

10

Vẽ t­ợng ng­ời (đen trắng)

3

11

Vẽ chân dung ng­ười (đen trắng)

3

12

Vẽ ngư­ời (đen trắng)

3

13

Vẽ tĩnh vật (mầu)

3

14

Vẽ ng­ười (mầu)

3

15

Điêu khắc

3

16

Trang trí cơ bản

3

17

Nghiên cứu vốn cổ dân tộc và ứng dụng

3

18

Trang trí ứng dụng (1) (2) (3) (4)

12

19

Kí họa đen trắng (1) (2)

6

20

Kí họa mầu

3

21

Bố cục (1) (2) (3)

9

22

Lí luận chung về PPDH Mĩ thuật

3

23

Thực hành s­ư phạm Mĩ thuật (1) (2)

6

24

Rèn luyện NVSP môn Mỹ thuật

2

25

ứng dụng CNTT trong dạy học Mỹ thuật

2

26

Chuyên đề: Sơn Dầu

2

Thực tập sư phạm: 09 ĐVHT

Làm Khóa luận (hoặc Thi tốt nghiệp): 10 ĐVHT  (150 tiết)

  [Trở về]