• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Tham luận “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục” của Chi bộ Hành chính – Quản trị
Thứ năm, 24 Tháng 6 2010 07:49

Tham luận “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục” của Chi bộ Hành chính – Quản trị tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XV trường CĐSPHN đã chỉ rõ “xác định được các yếu tố mang tính quyết định đến chương trình đổi mới quản lý giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”. Về vấn đề này tham luận cũng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng có tính quyết định đến việc xây dựng chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục trong nhà trường.

Dưới đây là toàn văn bản tham luận

Kính thưa các vị đại biểu, các đồng chí

Bước sang thế kỷ 21, thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc, tri thức và nguồn lực con người trở thành lực lượng sản xuất quan trọng. Chính điều này đã đặt ra bài toán mới cho tất cả các quốc gia trên con đường phát triển.

Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đó là con đường tất yếu để đưa nhà trường tham gia vào tiến trình phát triển- hội nhập .

Với mục tiêu là đổi mới để theo kịp, để đủ sức tham gia vào tiến trình hội nhập của đất nước, của Thủ đô và của hệ thống các trường Đại học – Cao đẳng trong cả nước. Việc nhà trường xác định được các yếu tố mang tính quyết định đến chương trình đổi mới quản lý giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Về vấn đề này, sự lãnh đạo - chỉ đạo của Đảng đối với việc chỉ ra những yếu tố đổi mới càng có tính quyết định đến việc xây dựng chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục trong nhà trường.

Một trong những yếu tố đó là yếu tố nguồn lực con người. Nguồn lực ấy chính ở đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường.

Bằng sự lãnh đạo, Đảng cần vạch ra những mục tiêu phát triển chung, đồng thời phát hiện những đòi hỏi và đánh giá đúng mong đợi chính đáng của đội ngũ để đề ra biện pháp chỉ đạo phù hợp, (phù hợp  với qui mô và khả năng của trường). Đó là tiền đề đảm bảo sự lãnh đạo thành công, đặc biệt trong các quyết định điều hành.  Một môi trường tốt trong tương lai, một cơ cấu đảm bảo cho sự thăng tiến nội bộ sẽ là những mục tiêu phấn đấu của trường, của các thành viên trong nhà trường trong tiến trình phát triển - hội nhập.

Lãnh đạo đổi mới trong khuôn khổ kỷ cương, phù hợp khả năng và sự hài lòng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo sự đồng thuận vì mục tiêu chung của tổ chức thực sự là một thách thức, bởi lẽ sử dụng tri thức làm phương tiện lao động, nhạy cảm trong đánh giá, có khả năng tự kiến tạo các giá trị công bằng phù hợp với đãi ngộ….là đặc trưng của lao động trí thức.

Do vậy, sự nhạy bén, khả năng thích ứng nhanh trong quản lý phải được đặt  thành một yếu tố cần quan tâm. Thiếu vắng nó thì nguồn lực  con người trong tổ chức sẽ bị phân tán và trở thành rào cản lớn nhất đối với đổi mới.

Nếu xét các tiêu chí đảm bảo chế độ theo định biên như: Công việc không đổi, thời gian chủ động, đãi ngộ theo tiêu chuẩn…vv thì thấy đó là những giá trị truyền thống mà nó đã đi vào tiềm thức của nhiều người bởi sự an toàn và ổn định. Trong khi đó, nếu chấp nhận đổi mới thì đương nhiên phải có sự thay đổi, vậy nó có ảnh hưởng gì đến văn hoá duy trì truyền thống các lợi ích căn bản của mỗi chủ thể có trong nhà trường.

Bảo toàn các giá trị cá nhân thái quá thì sẽ trở thành rào cản đối với đổi mới, thái quá trong đổi mới thì con đường đến đích dễ bị lệch lạc hoặc là gắng sức ở những việc không làm được, hoặc mục tiêu chung trở thành mục tiêu tiến thân cá nhân, v.v… Rõ ràng, khi bàn và giải quyết về vấn đề này, những quy tắc quản lý mang tính bất biến phải được đan xen với các yếu tố khả biến, và khi đó  yếu tố hài hòa sẽ được đảm bảo trong công tác quản lý, đề cao tính hiệu quả của công tác chỉ đạo - lãnh đạo.

Kính thưa các đồng chí!

Bên cạnh nội dung trên, kết hợp với hiện trạng về cơ sở vật chất và hệ thống chính trị của nhà trường xin được đề xuất với chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục ở trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội  một số vấn đề để Đảng bộ xem xét:

+ Đảm bảo công tác lập kế hoạch và dự toán ngân sách; nâng cao khả năng xây dựng các dự án đầu tư có chất lượng, đáp ứng các mục tiêu.  ưu tiên vào các giải pháp tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo và NCKH.

+ Huy động các nguồn lực (Ngõn sỏch nhà nước, học phí, các dự án hỗ trợ trong và ngoài nước,  các nguồn thu khác . . .) để đáp ứng yêu cầu về tài chính thực hiện chiến lược phát triển cơ sở vật chất.

+ Giữ gỡn quan hệ, phỏt huy hiệu quả và mở rộng mối quan hệ giữa Trường với  Sở Giỏo dục & Đào tạo, Các tổ chức Khoa học - Cụng nghệ các cơ sở đối tác phục vụ chiến lược phát triển Nhà trường.

+ Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quản lý về chuyờn mụn, tổ chức, cơ sở vật chất và các công việc liên quan tới các hoạt động của Trường.

+ Từng bước thực hiện cải cách hành chính, trước hết là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý (Triển  khai ứng dụng các chương trỡnh quản lý đào tạo, quản lý hành chớnh ,  các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý toàn trường)

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường trên cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các bộ phận. Tăng cường khả năng tham mưu, sự phối hợp đồng bộ của các phũng ban.

+ Phân cấp, phân quyền triệt để, gắn chức năng với trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của mọi thành viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Tiết kiệm các khoản chi phí để tập trung tài chính cho các chương trỡnh phỏt triển của Nhà trường.

+ Hiện  đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường hệ thống máy tính, kết nối internet, ứng dụng mạnh mẽ CNTT và truyền thông để xây dựng môi trường tự học cho sinh viên, xây dựng và phát triển nguồn học liệu mở (giỏo trỡnh, bài giảng điện tử, website môn học...).

+ Xây dựng hệ thống mạng kết nối với các trường đại học, các viện nghiên cứu ở Hà Nội, tiến tới kết nối với các thư viện trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế.

+ Xây dựng và phát triển các giảng đường, lớp học chuẩn.

+ Đầu tư xây dựng hệ thống thí nghiệm, thực hành với các trang thiết bị hiện đại đạt trỡnh độ khu vực và quốc tế.

+ Xây dựng hệ thống cỏc phũng dạy- học ứng dụng cụng nghệ thụng tin.

+Có chính sách kèm cặp, giúp đỡ các giảng viên trẻ nhanh chóng trưởng thành.  Tạo điều kiện cho các giảng viên trẻ đi học tập, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với yêu cầu bồi dưỡng cán bộ,  giảng viên.

+ Gắn bó chặt chẽ công tác đào tạo của Trường với nhu cầu của xó hội và thị trường lao động.  Tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hoá các loại hỡnh đào tạo, áp dụng các phương thức đào tạo phù hợp với thực tế phát triển của xó hội.

+ Chỉ đạo, xây dựng thế hệ giảng viên mới chịu được áp lực, có nền tảng và chuẩn mực của người lao động tri thức ở thế kỷ 21. Với đội ngũ giảng viên hiện nay đặt ra thêm những nhiệm vụ có tính thách thức cao hơn như: nghiên cứu các môn học mới, kỹ năng mới…

+ Mạnh dạn sử dụng nhân lực có khả năng và trình độ tham gia vào tiến trình bằng cách trao cho họ những trọng trách đổi mới.

Xin trân thành cảm ơn.


Tin cũ hơn: