• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color

Chi tiết tài liệu:  Lời tuyên thệ của Đảng viên mới trong lễ kết nạp Đảng viên
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuLời tuyên thệ của Đảng viên mới trong lễ kết nạp Đảng viên
Tên FileLoiTuyenTheCuaDangVienMoiTrongLeKetNapDangVien.doc
Kích thước FileRỗng
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Gửi ngày 24/03/2010 09:52
Nhóm được phépTất cả mọi người
Tải xuống5919 Tải xuống
Cập nhật 24/03/2010 09:54